ธุรกิจของบริษัท
ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหากรรมก่อสร้างที่สั่งสมมา เรามีความมั่นใจที่จะให้บริการรับเหมาสำหรับงานในระบบดังต่อไปนี้ให้เป็นที่น่าพึงพอใจของลูกค้า
• ระบบไฟฟ้าแรงสูง
• ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
• ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
• ระบบเสียง
• ระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ
• ระบบเสาอากาศทีวีรวม
• ระบบป้องกันฟ้าผ่า และการต่อลงดิน
• ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
• ระบบรักษาความปลอดภัย
• ระบบน้ำประปา
• ระบบระบายน้ำฝน
• ระบบระบายน้ำทิ้ง
• ระบบบำบัดน้ำเสีย
• ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
• ระบบเครื่องทำน้ำเย็น
• ระบบท่อระบายความร้อน และระบบหล่อเย็น
• ระบบเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
• ระบบพัดลมระบายอากาศ
• ระบบการจัดการควบคุมเครื่องทำน้ำเย็น