เกี่ยวกับเรา
บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด

ธุรกิจรับเหมาเป็นธุรกิจบริการที่ต้องการความเข้าใจเฉพาะในการดำเนินกิจการ เพราะเป็นธุรกิจบริการที่มีการลงทุนสูง และต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษในการบริหารจัดการให้เกิดความสำเร็จในโครงการที่ได้รับมา จากประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปี ของผมในธุรกิจนี้ และความสำเร็จของบริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด ที่ดำเนินการมาร่วม 25 ปี ผมมั่นใจว่าเราจะสามารถส่งมอบความสำเร็จและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้มีส่วนร่วมในการทำธุรกิจกับเรา

นายทักษิณ วัชระวิทยากุล
กรรมการผู้จัดการ
นายทักษิณ วัชระวิทยากุล
กรรมการผู้จัดการ
นางอุบลมาศ บูรณะวุฒิ
รองกรรมการผู้จัดการ
นายสมจิตร เล็กเลี่ยงฮะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายศักดิ์ดา เสาสา
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
นางสาวมยุรฉัตร กาหลง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
จำนวนพนักงาน
 • 20
  ผู้จัดการ
 • 120
  วิศวกร
 • 40
  ฝ่ายบริการและโรงงาน
 • 10
  เขียนแบบ
 • 10
  ฝ่ายบัญชี
 • 40
  ฝ่ายธุรการ
วิสัยทัศน์บริษัท

บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด มุ่งสู่การเป็นผู้รับเหมางานระบบชั้นแนวหน้าแห่งหนึ่งของเมืองไทย ด้วยสินค้าและบริการที่ถูกต้องตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและตรงต่อเวลา

ความเป็นมาบริษัท

ซิตี้เพาเวอร์ จำกัดเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าและสื่อสารสำหรับงานโครงการอาคารและโรงงาน ต่อมาในปี พ.ศ.2535 บริษัทฯ ได้เริ่มรับงานในระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย จากความชำนาญงานที่สะสมมาช้านาน ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจในบริการที่เราจะสามารถเสนอให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ เริ่มดำเนินนโยบายคุมเข้มด้านการเงินและการจัดการสินค้าคงคลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 จึงทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ.2540-2545 และวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ.2550 มาได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการลดพนักงานและการผิดนัดชำระหนี้ต่อสถาบันการเงินและผู้ขายสินค้า ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างความมั่นใจทางด้านการเงินให้กับคู่ค้าทางธุรกิจทั้งสถาบันการเงิน ผู้ขายสินค้าและลูกค้าได้ ทุกวันนี้บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้รับเหมางานระบบที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ครบวงจร และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านบุคลากร การจัดการบริหารการออกแบบและติดตั้ง เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าและเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทฯ ของไทยให้เป็นมาตรฐานสากล

รางวัลแห่งความภูมิใจ