เราให้บริการอย่างครบวงจรในการก่อสร้างงานในระบบดังนี้
Electrical and Communication System
Sanitary and Fire Protection System
Air Condition and Ventilation System
ความสำเร็จของเรา
 • โรงแรม อาคารสำนักงานและคอนโดมิเนียม
  จากประสบการณ์ในการควบคุมมาตรฐานการทำงานและการควบคุมความปลอดภัยที่เห็นได้ในงานในอดีต บริษัทของเราจึงได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าให้ก่อสร้างอาคารต่างๆทั้งอาคารสูงและอาคารเตี้ย
 • ห้างสรรพสินค้า
  ทางบริษัทได้ถูกคัดเลือกให้ก่อสร้างงานระบบให้ห้างสรรพสินค้าต่างๆทั่วประเทศไทย และยังได้รับการไว้วางใจให้ทำงานปรับปรุงห้างต่างๆทั้งในช่วงเวลาห้างเปิดและห้างปิด และให้ความสำคัญกับการส่งมอบงานให้รวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ
 • โรงงาน
  การก่อสร้างโรงงานต้องมีความเข้าใจในลักษณะเฉพาะและความต้องการของลูกค้าในแต่ละโรงงาน โดยทางบริษัทได้มีประสบการณ์สร้างโรงงานหลากหลายลักษณะมาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมนำความเชี่ยวชาญไปบริการให้ลูกค้าในอนาคต
 • โรงพยาบาล
  จากประสบการณ์การก่อสร้างงานระบบภายในโรงพยาบาลที่ผ่านมา บริษัทจึงมีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในข้อกำหนดจำเพาะของระบบต่างๆในโรงพยาบาลที่ต้องยึดถือเพื่อให้ตัวอาคารมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
ลูกค้าของเรา